E
当前位置: 首页 >> 会员加盟 >> 会员类型
会员类型

一、行业个人会员:RMB 2000/


二、行业企业会员:RMB 60000/


三、特别定制企业会员权益:RMB 400000/ 

CHTA 荣誉白金会员
 • C&D
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 1
 • 2
 • 3
 • 6
 • 7
 • 5