E
特别定制企业会员利益

1.          特别定制企业会员享有以上所有CHTA会员利益的同时,享受更多升级的价值回馈

2.          每年享有 3小时CHTA顾问委员会面对面沟通、交流和学习的会议机会

3.          参与CHTA主办的展览活动,享受50%的费用及赞助折扣

4.          企业logo可以与CHTA logo作为联合Logo 展示

5.          CHTA官网及其他市场推广资料及活动中作为“CHTA 特别定制企业会员”做特别展示

 

CHTA 荣誉白金会员
 • C&D
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 1
 • 2
 • 3
 • 6
 • 7
 • 5